Margo Korczynska

Małgorzata Korczyńska

Warszawa, Polska
Artysta (Malarstwo, Kolaż)

Małgorzata Korczyńska jest współczesną malarką, której prace wyróżniają się łączeniem kilku technik plastycznych. Artystka podczas tworzenia swoich prac posługuje się zarówno farbami olejnymi, akrylowymi czy farbami w sprayu. Znakiem rozpoznawczym w najnowszym okresie jej twórczości jest łączenie farb olejnych z kolażem fragmentów papieru.

Jej pierwsza wystawa odbyła się w 2000 roku i od tego czasu jej prace można było kilkukrotnie oglądać w warszawskich galeriach. W 2002 roku została zaproszona przez firmę Bayer do ekskluzywnego projektu comiesięcznych wystaw wyselekcjonowanych artystów. Dzięki obecności w projekcie jej prace znalazły swoje miejsce także w prywatnych kolekcjach poza granicami Polski. Między innymi w Niemczech, Szwecji, Japonii, Turcji czy Stanach Zjednoczonych.

Małgorzata Korczyńska

Warsaw Poland
Artist (Painting, Collage)

Małgorzata Korczyńska is a contemporary painter whose works are distinguished by combining several artistic techniques. The artist uses oil, acrylic and spray paints to create her works. A hallmark of her latest work is combining oil paints with a collage of paper fragments.

Her first exhibition took place in 2000 and since then her works have been shown several times in Warsaw galleries. In 2002, she was invited by Bayer to participate in an exclusive project of monthly exhibitions of selected artists. Thanks to the participation in the project, her works also found their place in private collections outside Poland. Among others, in Germany, Sweden, Japan, Turkey and the United States.